torsdag 14 november 2013

Till minne av Georg Salzmann - "Jag ville helt enkelt inte att nazisterna skulle få rätt"

Georg Salzmann 1929-2013Idag meddelades att boksamlaren Georg Salzmann har avlidit i sitt hem i München, 84 år gammal. Han var en mycket exceptionell personlighet och efterlämnar ett enastående arv efter sig.

Allt sedan 1970-talet har han ägnat sig åt att leta upp och samla originalutgåvor av böcker som brändes på de bokbål som anordnades av nazistiska studentföreningar med start i maj 1933.

Efter 40 år ägde han samlade verk av 80 författare, den mest omfattande privata samling av "otysk" litteratur  med många sällsynta titlar.

Han motiverade sitt samlande så här: "Jag ville helt enkelt inte att nazisterna skulle få rätt"

Salzmann engagerade sig för att dessa författare började läsas igen. Han organiserade läskvällar och lånade gärna ut exemplar till högskolor och universitet för forskning. De cirka 12.000 verk köptes av staten Bayern och är nu integrerade i Augsburgs universitetsbibliotek.

I maj i år anordnade universitetet konferensen "Censorship & Exile" i samarbete med University of Texas i Austin, som visat stort intresse för Salzmanns samling.
Germanistikprofessor Bettina Bannasch gav i år ut "Handbuch der deutschsprachigen Exilliteratur - von Heinrich Heine bis Herta Müller", en handbok för tyskspråkig exillitteratur.

Boken bygger till stora delar på Salzmanns samling.


Länk till De brända böckernas bibliotek i Augsburg finner du här. 


Minnesplats över bokbränningarna  på Bebelplatz i Berlin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar